Beschermingsbewind

Als iemand die meerderjarig is lichamelijk of geestelijk niet meer zelf zijn financiële zaken kan regelen, kan de kantonrechter hem onder bewind stellen. De kantonrechter wijst dan iemand anders aan als bewindvoerder. De bewindvoerder neemt de verantwoordelijkheid over de bezittingen over.

Als de kantonrechter iemands bezittingen (dus ook geld) onder beschermingsbewind heeft gesteld, dan kan die persoon niet meer zelfstandig beslissen wat hij met zijn bezittingen doet.

Hij mag bijvoorbeeld niet iets verkopen zonder toestemming van de bewindvoerder. De bewindvoerder verzorgt ook het beheer van de goederen. De bewindvoerder kan een belastingaangifte doen en (bijzondere) bijstand of huurtoeslag aanvragen.

De bewindvoerder moet, zolang dat gaat, beslissingen nemen samen met de betrokkene.