Wie zijn wij

Van Loon Bewindvoering is opgericht om een steeds toenemend probleem in de samenleving het hoofd te bieden, namelijk: te hoge financiele lasten en een opeenstapeling van achterstallige betalingen en schulden.

Als U met ons dit probleem wilt oplossen, krijgt U persoonlijke hulp, waarbij het doel is om in de toekomst zonder financiele problemen verder te leven. U kunt van onze diensten gebruik blijven maken zolang U dat wenst.

Omdat financiele probleemsituaties een breed maatschappelijk probleem vormen , streeft van loon bewindvoering naar een nauwe samenwerking met de bekende maatschappelijke instanties die veel ervaring hebben met deze situaties. In onze dienstverlening staat U als klant centraal en gaat Van Loon Bewindvoering uit van een persoonlijke benadering met oog voor uw wensen.